Samværspolitik & Ordensregler for Kastrupgårdsskolen.
 
 
Skolens område er fortovene langs skolen på Blåklokkevej og Røllikevej, gangarealet indenfor plantekummerne på Sirgræsvej og græs- og asfalt/fliseområdet bag skolen omkranset af cykel- og gangstier.
 
    Særlige regler, der ikke bryder skolens ordensregler, kan iværksættes for de enkelte klasser.
 
 
1. Personlig Adfærd.
 
 • Vi skal behandle og tale pænt til hinanden.
 • Alle klasser udarbejder hvert år en trivselsplan for klassen.
 • Det er altid Læreren som bestemmer i klasserne.
 • Mobning vil ikke blive tolereret og trivselsplaner/mobning drøftes på forældremøderne, så der er en fælles holdning i de enkelte klasser. 
 • Elever, lærer og forældre har alle et ansvar for en god atmosfære på Kastrupgårdsskolen.
 
 
2. Ophold på Kastrupgårdsskolen.
 
 • Frikvarter foregår ude i gården eller inde i klasselokalet, hvis klassen har indeordning - og ikke på gangene.
 • Alle lærere kan suspendere en klasses indeordning.
 • Ophold inde på skolen skal foregå roligt.
 • Ingen må opholde sig i cykelparkering og portrum.
 • Planen over boldbanerne skal overholdes.
 • Det er forbudt at ryge, drikke alkohol og indtage stoffer på skolens område.
 • 8. klasse må forlade skolen i mellemtimerne og spisepauserne. 9-10 klasse må også forlade skolen i andre pauser samt sidde ved spisepladserne i ”den røde hal” i alle frikvartererne.
 
 
3. Værdigenstande.
 
 • Alle værdigenstande medbringes på eget ansvar.
 • Elevernes cykler o. lign. skal placeres i cykelskurene eller i cykelstativerne omkring skolen. Stålportene ud for N2 og N3 holdes lukket. Eleverne trækker deres cykel gennem gården til det cykelskur som er ud for deres egen gang.
 • Rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. må ikke bruges på skolens område i skoletiden.
 • Mobiltelefoner må ikke være tændt/fremme på skolens område i undervisningstiden, medmindre læreren inddrager dem i undervisningen.
 
 
 
 
Vedtaget i Skolebestyrelsen 11/12-2008
 


Regler for indeordning (udarbejdet af elevrådet)
 
Vi er parate til timen, når det ringer, og så:
·         skal der være nydeligt i klasseværelset (intet papir eller andet ligger og flyder).
·         Efter frikvarteret skal mælkekurven være afleveret og evt. spildt mælk tørret op.
·         Tavlen må godt benyttes, men skal være visket ren og klar til brug.
·         Eventuelle computere i klasselokalet skal være slukket.
 
Når vi er i klassen, gælder følgende:
1)   Det er forbudt at rode i andres ting.
2)   Der må ikke spilles bold i lokalet, kastes/skydes med ting fx papir, bøger og elastikker.
3)   Der må gerne høres musik, men det må ikke være til gene for andre.
4)   Telefonen må ikke bruges.
5)   Låsen i døren skal være slået fra.
6)   Vinduerne skal ikke bruges som dør.
7)   Ikke gå/stå/hoppe i møblerne
8)   Kontorstolene må ikke bruges
9)   Alle klassens elever har lige ret til at være i lokalet.
10) Skal der leges ”vildt”, foregår det udenfor.
11) Kun klassens elever må være i lokalet
 
                                                                   *************  
Vi er indforstået med at overholde disse regler/aftaler:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Klasse: __________          Klasselærer: _________________________________________
 
Godkendt: dato:____________         Skolens ledelse________________________________