Nanna Gadsbøl
 Skolens sundhedsplejerske
 
   
 
Træffetid: Tirsdag og torsdag kl. 8.00 - 13.00
 
Nanna træffes tirsdag og torsdag på telefon : 32 47 03 62  eller 30 76 04 50
 
Øvrige dage kan der lægges besked på mobil: 30 76 04 50   
   
 
Sundhedsplejens tilbud på skolerne i Tårnby kommune:
  
0. klasse: Forældre og børn inviteres til sundhedssamtale (højde/vægt, synsprøve, høreprøve, farvetest og motorisk screening)
 
1. klasse: Opfølgning på BH. klasse samtalen 
 
2. klasse: Individuel opfølgning
 
3. klasse: Sundhedssamtale med 3 elever ad gangen, højde/vægt og synsprøve
 
4. klasse: Pigerne undervises om menstruation (2 lektioner)
 
5. klasse: Klasseundervisning om pubertet (2 lektioner)
 
6. klasse: Klasseundervisning om rygeforebyggelse (3 lektioner). Sundhedssamtaler med vægt/højde, synstest.
  
7. klasse: Individuel opfølgning 
 
8. klasse: Klasseundervisning om prævention, ”1. gang” og sexsygdomme (3 lektioner)
 
9. klasse: Højde/vægt, synsprøve, høreprøve, evt. farvetest.Udskolingssamtale med sundhedsplersken.
 
Hvis det skønnes, at barnet har brug for individuel opfølgning, indkaldes det til samtale