Kastrupgårdsskolens målsætning:


Med en hverdag præget af tryghed og livsglæde skal elever, medarbejdere og forældre i samarbejde skabe et godt arbejds- og værested. Vi lægger vægt på:

• at undervisningen foregår med et højt fagligt sigte.
• at de sociale kompetencer styrkes.
• at indflydelse og ansvarlighed blandt skolens interessegrupper styrkes.
• at der skabes gode fysiske rammer